Modüler Mobilya, genel olarak Laminatlı yonga levhaların çeşitli operasyonlarla biçimlendirilen parçaların montajıyla meydana gelen mobilya türü olup, üzerinde boyama işçiliği, yontma işçiliği gibi kişisel veya özel işleme tabi tutulmayan standart üretime sahiptir.

Üretim planlama, stoğa veya sipariş miktarına dayalı, Firmaların güçlerine ve çalışma şekillerine bağlı olarak iki şekilde yapılır. Ayrıca üretim planlanırken Satış Sonrası Hizmet (SSH) Bölümünün ihtiyacı olan ürünlerde dikkate alınır. Genellikle ARGE çalışmaları için, üretim makine parkurundan hariç atölyeler mevcut olup, SSH ürünler bu atölyelerden temin edildiği gibi, mevcut olmayan iş merkezlerinde üretim parkurundaki makineler kullanılmaktadır.Üretimi tamamlanmış ürünler, demonte bir şekilde, paketlerden oluşan ambalajlar şeklinde depolanır. Örnek olarak; bir gardrop ürünü 8-10 paketten, bir şifonyer 3-5 paketten oluşan demonte ürünlerdir. Ürünün bu şekli gerek depoya giriş, gerek depo sayım, gerekse depo çıkış (sevkiyat) esnasında çeşitli paket doğrulama zorlukları getirmekte olup, zaman zaman hatalı üretim sonuçlandırma bildirimi, hatalı depo sayım ve hatalı sevkiyat işlemi yapılabilmektedir.

Bu hataların önüne geçebilmek amacıyla barkodlu paket etiketleri print ederek,  üretimden çıkan paketlerin üzerine yapıştırılmakta ve firmamız tarafından geliştirilen el terminali programları ile kontrol edilip, Workcube ERP ye entegre veri giriş çıkışı yapılmaktadır. e-Furniture tarafından oluşturulan, İş Emirlerine dayalı olarak, üretimden mamul depoya geçiş kontrolü yapılarak, iş emri sonuçlandırma ve depo giriş fişleri otomatik oluşturulmaktadır. 

Bununla beraber, depo sayım fişleri el terminalleri ile okutulup, depo mevcutları kontrol edilmektedir. Sipariş fişlerinin sevk emri alması ile oluşan sevk fişlerinin kontrolü, el terminalleri yordamıyla doğrulaması sonucu hatasız sevkiyat gerçekleştirilebilmekte, böylece; modüler mobilyanın demonte halinin hareket zorlukları ve bu zorlukların getirdiği hataların %98 önüne geçilebilmektedir. 

Sevkiyatın % 100 hatasız yapılabilmesi, insana dayalı kontrolün minimum seviyeye indirilmesi ile mümkündür. Bu amaçla el terminallerinin okuyabildiği barkodlu etiketler yerine, RFID Tag ların kullanılarak depo giriş, ve sevkiyat gate lerinde ürün hareket kontrolü gündeme gelmiştir.

Oluşacak ilk yatırım maliyetleri makul seviyede olup, ürün üzerine yapışacak RFID etiketlerle halen kullanılmakta olan barkodlu etiketlerin arasındaki maliyet farkı firmalara hesaplı gelmemektedir. Örneğin; ARGE olarak çalışılan işletmede günde 2000 adet etiket kullanılmakta olup etiketin maliyeti 0.01 TL dir. Günlük etiket maliyeti 20 TL ile çözülebilirken, tanesi 0.04 TL olan RFID etiketin günlük maliyeti  80 TL ve günlük maliyet farkı 60 TL dir. Aylık 26*60 = 1200 TL ek etiket maliyetini firmaya yüklemektedir. İşletme sahipleri %10 luk hata riskini bu fiyat farkına tercih etmektedir. RFDI tag ların birim maliyetlerinin daha hesaplı olması halinde bu alanda kullanımının mümkün olacağı görüşündeyiz.
Üretim Aşamasının Digital Kontrolü : 
Modüler mobilyanın demonte paket varlığı kontrolünün yanı sıra paketleri oluşturan parçaların hareket kontrolü de doğru yapılması, gerek paketlerin doğru oluşması gerekse üretim rotası doğrultusunda hareket eden parçaların doğru operasyon merkezlerine getirilmesi ve doğru oparasyonların uygulanması bakımından çok önemlidir.

Sözü geçen parçalar, laminatlı yonga levhaların kesilmesi ile başlayıp, ebatlama (gönyeleme) işleminin ardından, kenar bantlama, delik delme, frezeleme işlemlerinin ardından yarı mamul halini alırlar. Bahsi geçen operasyonlar farklı makinelerde uygulanabileceği gibi farklı operasyonlar tek bir CNC makinede uygulanabilmektedir. Sabit veya alternatif rotalarla işlem yöntemleri önceden belirlenmektedir. Rotanın sonlanmasıyla, yarı mamuller o anki durumuyla pakete girebileceği gibi farklı bir veya daha çok yarı mamul ya da konsuriksiyon amaçlı hammaddelerle montajı yapılarak, yeni bir yarı mamul halini alarak pakete dahil olmaktadırlar.

İş emri açılmasıyla banda giren parçaların, operasyonları, rotaları ve sonunda hangi yarı mamül halini alacağı halen kullanımdaki ilkel yöntem olan, refakat fişleri ile takibi yapılmakta, ancak rotanın son işleminden sonra digital kayda alınabilmektedir. Bir rotanın sonlandırılabilmesi bazen 1 haftalık zaman diliminde olabildiği düşünüldüğünde, bilgisayar ortamında rapor alınabilmesi ve üretimde dolaşan parçaların son halinin raporlanabilmesi imkansızdır.

Bu refakat fişleri ile, gerek vardiya verimliliğinin, gerek işçi verimliliğinin, gerekse makine verimliliğinin hesaplanmasının olanağı yoktur.
Operasyon maliyetlerinin düşürülmesi, makine ön hazırlığının en az sürede gerçekleşmesi ile doğru orantılıdır. Bunun için farklı fakat benzer operasyona tabi tutulacak yarı mamuller ardı ardına aynı makineye sokulması bu amaca hizmet eden en etkili yöntemdir. Farklı yarı mamullerin ortak operasyonları olabileceği önceden hesaplanarak makine önü parkurunda bekletilmesi alışkanlık halini almıştır. Ancak bu işlem digital ortamda takip edilemediğinden zaman zaman karışıklığa sebebiyet vermekte bazen içinden çıkılamaz bir sorun halini almaktadır.

Yukarıdan beridir saymakta olduğum, zorlukların aşılması, üretim programları ile uyum içersinde ilerlemesinin sağlanması, her operasyon merkezinin giriş ve çıkışlarının digital olarak sisteme bildirilmesi ile mümkün olacaktır.

Yöntem olarak, bant üzerinde toplu olarak hareket eden ve belirli bir iş emrinin içeriği olan parça topluluğuna, üzerinde iş emri ID si kayıtlı RFID tag ların refakati, operasyon merkezi ile özdeşleşmiş iş terminali ve bu terminale bağlı okuyucu + antenlerle giriş ve çıkışın digital ortama aktarılması en verimli teknolojidir.

Zeki Anıl Gülşen
2012

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.