"BT entegrasyonunda sadece MRP'nin doğru yapılandırılması bile işletme açısından büyük bir kazançtır."

Workcube İş Ortaklarından Ezgi Bilgisayar, başta mobilya olmak üzere sektörel yazılımlar sunan Bursa'nın köklü bilişim firmalarından. 3 yıldır aktif olarak Workcube iş ortağı olan ve farklı Workcube e-dönüşüm projelerini hayata geçiren Ezgi Bilgisayar Genel Müdürü Zeki Anıl Gülşen ile mobilya sektörü ve sektörün bilgi teknolojilerine bakışını konuştuk.

Ne zamandır bilişim sektöründesiniz?

1987 yılında başladığım Bilgisayar Programlama Kursunda elde ettiğim temeller sayesinde sektöre adım attım. 1989'a kadar bazı iş kollarına program yazarken, bir taraftan geliştirdiğim bilgileri paylaşma adına özel guruplara eğitimler verdim. Bugün onlardan bazıları profesyonel olarak bizzat bu mesleği sürdürmekte. 1989'da Ezgi Bilgisayar'ı kurdum ve 21 yıldır sektördeyim.

Bölgemizde Mobilya, iş kolu olarak ülke çapında farklı bir yerde. Hammadde üretimiyle, lokal merkezli lojistik ağı ile kümeleşmeyi başarmış olan mobilya sektörünün Ar-Ge, tasarım, reklam ve bilgi-işlem gibi hizmetlerin de bu bölgede gelişmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda Ezgi Bilgisayar olarak, mobilya ağırlıklı sektörel yazılımlara gereken önemi vererek, üretimden sevkiyata, pazarlamadan satın almaya her birimin sorunlarına kurumsal çözüm ve uygulamalar geliştirdik.


"2000'li yılların başında gerek BT sektöründeki gelişmeler gerek Mobilya sektöründe üretim yapan işletmelerin büyümesi sonucu ortaya çıkan kurumsal gereksinimler, gerekse ulusal hatta küresel alanda mobilya pazarındaki rekabete ayak uyduracak teknolojik ihtiyaçlar bu iki sektörü birbirinden ayrılmaz iki partner haline getirdi."


Mobilya sektörünün bilgi teknolojilerine bakış açısı nasıl?

Bilgi işlemin gelişmeye başladığı 90'lı yıllarda mobilya sektörünün yazılım ve bilgi işlem ihtiyaçlarına ticari entegre olarak adlandırdığımız muhasebe programları yeterli geliyordu. Ancak 2000'li yılların başında gerek BT sektöründeki gelişmeler gerek Mobilya sektöründe üretim yapan işletmelerin büyümesi sonucu ortaya çıkan kurumsal gereksinimler, gerekse ulusal hatta küresel alanda mobilya pazarındaki rekabete ayak uyduracak teknolojik ihtiyaçlar bu iki sektörü birbirinden ayrılmaz iki partner haline getirdi. Bugün birçok işletme sektörel yazılımları elde etmek için araştırma yapmakta hatta bazı işletmelerin bünyesinde oluşturduğu yazılım birimlerine bütçelerinde azımsanmayacak pay ayırmakta.

Mobilya, üretime dayalı istihdamı yüksek bir sektör. İnsan kaynağının doğurduğu hatalar ve birde fazla uygulamayla yönetilen işletmelere doğurduğu olumsuzluklar neler?

Modüler Mobilya Üretimi, Boyalı Ahşap Mobilya Üretimi ve Koltuk Üretimi her ne kadar aynı sektörde yer alsa da kurumsal alanda idari ve finansman işlemleri aynı olmasına karşın üretim planlama, üretimi gerçekleştirme, üretim sonrası depolama ve sevkiyat işlemleri birbirinden farklı ve her birinin kendine has özel işletme yöntemlerine ihtiyaçları var. Örneğin; Koltuk Üretimin butik (müşteri tercihli model) takibi, satış siparişi girişinden üretim planlamaya, malzeme iç talebinden üretim gerçekleştirmeye, depolamadan sevkiyata kadar müşteri odaklı takip gerektirmektedir. Modüler mobilya üretimi stoğa dayalı üretim olmasına rağmen, ürünün demonte yapısı (paketler halinde) üretim, depolama ve sevkiyat esnasında işletmeleri hataya zorlayan birçok etken mevcuttur. Boyalı ahşap mobilya üretimi ise modüler mobilya üretiminin tüm sorunlarını üzerinde barındırdığı gibi ek olarak her parti üretiminin, üretimden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar takibinin yapılması, gerek Satış Sonrası Hizmet gerekse ulusal veya uluslar arası standartlara uyum açısından azami özen gerektirmekte.

İşletmelerin birbirinden kopuk bilgi adacıkları çevresinde yönetilmeleri işletmelere ne gibi olumsuzluklar doğuruyor?

Sektöre ayak uyduramayan yazılımlar sayesinde, kurumlar arası bilgi entegrasyonu sağlanamamakta, bilgiler farklı program ve databaselerde bölüm ihtiyacını giderecek seviyede işlenerek saklanmaktadır. Bu sebepledir ki; departmanlar arası bilgiye ulaşma ihtiyacı, verilerin farklı ortamlarda kayıtlı olmasından dolayı zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca benzer bilgilerin sürekli farklı programlarda tekrarlanarak işlenmesi zaman kaybına yol açtığı gibi personel sayısının artmasına ve hatalara sebebiyet vermektedir. Bu da daha fazla maliyet ve prestij kaybı demektir.

BT entegrasyonunda sadece MRP'nin doğru yapılandırılması bile işletme açısından büyük bir kazançtır.Ancak zamanın getirdiği rekabet ortamı işletmelere bununla yetinmemeyi, üretim malzeme planlamayla beraber, üretim süreçlerini de planlayan MRPII'yi, nihayetinde tüm kurumsal işlemleri planlayan ve kontrol eden ERP'yi mecbur kılmaktadır. Bunun yanında işletmeler müşteri memnuniyeti ve markalaşma yolunda ERP'ye entegre bir CRM yazılımına sahip olmalıdır. Pazar rekabetinde bir adım önde olmak için e-ticaret uygulamalarına (B2B), (B2C) entegre olmak artık kaçınılmaz ve ötelenemez bir gerçektir.

Mobilya sektöründeki firmalar yazılım seçerken nelere dikkat etmeli?

Tüm sektörlerin dikkat etmesi gereken ortak özelliklerle beraber, mobilya sektöründeki firmaların ayrıca tercih edecekleri programda mutlaka sahip olması gereken özelliklerin başında konfigüre edilebilir ürün yapısı, demonte ürün yapısı, üst ürün (takım) tanımı, Parti (Lot) bazlı stok takip, el terminali ile çalışma, üretimden anlık veri toplama,tek cari hesapta farklı cari döküm alabilme (döviz bazlı ya da bağlantı, vadeli, peşin, karşılıksız çek hesabı vb.), entegre şube-mağaza-franchise yönetimi, operasyonel üretim, iş emirlerini gruplayarak toplu üretim sonuçlandırma, specli (müşteri odaklı) satış siparişi açabilme fonksiyonları kapsam dahilinde olmalıdır.

Doğru bir yazılıma sahip olmak demek sorunu toptan çözmek demek değildir. Sadece çözüm gereksinimlerinin bir maddesinin yerine getirilmesidir. Kararlı ve sorgulayıcı yönetim mekanizması, bilgi yeterliliğine sahip birim sorumluları, tecrübesini kanıtlamış uygulama danışmanları da projenin diğer önemli parçaları olduğu unutulmamalıdır.

"İşletmelerin BT entegrasyonunu gerçekleştirirken çoğunlukla hayal kırıklığına uğradığına şahit olmaktayım."

Büyük bütçelerle uzun uygulama dönemindeki kaybedilen telafisiz zaman, işletmeleri bilgi işlem entegrasyonundan uzaklaştırıp, ilkel yöntemlere özendirmektedir. Sektörde iştigal eden işletmelerin yukarıda farklılıklarını sıralamaya çalıştığım üretim şekillerine göre donanımlı personel, doğru yazılım ve doğru uygulama (implementation) çözümlerini elde etmek zorundadırlar.

Bu teknolojiyi sorunsuz elde etmenin yolu genel olarak her sektörün kullanabileceği yazılımların aksine mobilya sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek çağdaş ve esnek bir yazılım teknolojisine sahip, denenmiş ve mutlaka başarıya ulaşmış bir yazılım olmalıdır. Aynı zamanda sektördeki süreçleri bilen, sorunlara satıştan finansa, muhasebeden insan kaynaklarına, ürün yapılandırmadan üretim planlamaya, üretimden sevkiyata işletmenin her alanında entegre çözüm önerebilen, danışman ve implementasyon uzmanıyla çalışmalıdır.

W3 ERP ve Ötesi
2011

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.