ÖZELLEŞTİRME


Yazılım geliştirme hizmeti, standart Workcube sayfaları dışında işletmeniz için özel fonksiyonların, özel çıktı ihtiyaçlarının, özel raporlamaların, özel arayüzlerin, özel modüllerin tasarlanması ve uygulanması hizmetidir.


 

1. ÖZEL RAPOR TASARIMI

Workcube, sahip olduğu yüzlerce standart rapora ilaveten müşterilerimizin sektörel veya şahsi talepleri doğrultusunda işletmeye özel raporlar hazırlama ve kullanma ortamı sunar. Bu raporlar tamamen işletmeye özeldir, Versiyonlar değişse de upgrade işleminden etkilenmez. Özel Raporlar Workcube kodlama teknolojisiyle oluşturulduğundan tıpkı Workcube sayfaları gibi çalışırlar. Özel raporların kullanımı da basit kullanışlı sayfalar olup listeleme, grafik oluşturma, herhangi bir tabloda güncelleme yapabilme olanaklarının yanında. Özel raporlar zaman ayarlı görevlerle içiçe otomatik çalışarak, uyarılar, ikazla gibi bilgilendirme işlemlerini de üstlenirler.Ezgi Yazılım sizi dinleyerek, ihtiyaçlarınız doğrultusunda Özel Rapor hazırlar.

 

2. SÜREÇ - İŞLEM KATEGORİSİ UYGULAMALARI İLE ÖZELLEŞTİRME

Workcube süreç ve işlem kategorilerinin özelliğinde yer alan onay ve uyarı – kabul ve red mekanizmasına eklenen display ve action file’lar ile sayfalarda gerekli özelleştirmeler yapılabilir.

 

3. XML PARAMETRELERİ FARKLI İŞLEVSELLİK OLUŞTURAN SAYFALAR

Workcube‘de sayfaların kodlarında saklı XML parametreleri ile müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirlir. Firmanın ihtiyaçları doğrultusunda XML parametresi eklenen sayfalarda istenmeyen alanlar kaldırılabilir, zorunlu alan eklemleri yapılabilir veya formlar, listeler ve queryler talepler doğrultusunda çalışmaya başlar. Ezgi Yazılım Sektörel ihtiyaçlarınız kapsamı içinde ilgili parametrelerin girişini sağlar.

 

4. PAGE DESIGNER

Workcube‘de liste ve form sayfalarındaki etiket ve bilgi toplama alanlarını guruba veya bireysel operatör bazında, zorunluluk, göster-gizle, sadece görme ve yer değiştirme gibi imkanlar sağlar. Bu işlemler firmanızın ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. 

 

5. ADDS-ON VE ADD OPTIONS İLE ÖZELLEŞTİRME

Yukarıda sayılan özelleştirme türleri ile yapılamayan ihtiyaçlar Workcube açık kaynak kodu özelliğinden faydalanarak müşteriye özel sayfalar olarak yeniden kodlanarak ilgili sayfaların istenilen şekilde çalışması sağlanır (Add Options). Ayrıca Workcube üzerinde hiç olmayan, işletmenin gereksinim duyduğu her türlü yeni form ve liste sayfaları tasarlanabilir (AddsOn). Firmaya özel olarak yapılan bu türden özelleştirmeler, standart üründe yapılan düzenlemelerdeki Upgrade işleminden etkilenmez.