SEKTÖREL UYGULAMA DANIŞMANLIĞI


ERP Uygulama ve Yerleştirme esnasında Sektörel Danışmanlık, sürecin hatasız ilerlemesi, doğru hedefe ulaşması ve minimum işgücü ve maliyetle gerçekleşmesi için olmazsa olmaz yol arkadaşlığıdır. Ezgi Yazılım, Workcube platformu üzerinde çalışan E-Furniture dikey çözümü altyapısı sayesinde Mobilya Sektöründeki Uzmanlığı, Bilgi birikimi ve Tecrübeli Kadrosuyla doğru limana sorunsuz ilerlemenizi sağlar.


 

1. ÜRETİM MERKEZLERİNİN TANIMI

Firmanın Sahip Üretim merkezleri ile bunlara ait, Çalışma Programları, Depolama Alanları, Üretim Bölüm ve Makinaları (İstasyonlar), Ürüne Uygulanacak İşlemleri (Operasyonlar), İşlemlere ait tanım, fonksiyon ve formülleri işletmenize uygun olarak hazırlar ve eğitimini verir.

 

2. ÜRÜN YAPILANDIRMA

Ürünlere ait Kategorizasyon, Ürün Kodlama, Barkodlama ve Adlandırma Kuralları, Reçete tanımlama, Operasyon ve İstasyon İlişkileri gibi işlemleri organize eder.

 

3. ÜRETİM PLANLAMA

Firmanın üretim ihtiyaçlarını tespit etme yöntemleri, Kapasite belirleme, Kapasite kullanımında darboğazların belirlenmesi, Üretim İhtiyaçlarının hesaplanmasında Kanban ve MRP yöntemleri, İstasyonlara İşlerin Dağıtılması, Fason İşlemlerin İşleyişi, Üretim Sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesi, OEE tablolarının oluşumu sağlar.

 

4. PLAN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

Üretim ve Sevkiyat Plan İhtiyaçlarının hesaplanması, İç Talep oluşturularak Tedarik emirlerinin oluşumu ve Satın alma Siparişlerinin Tedarikçilere dağıtılması ve Sonuçlarının izlenmesini organize eder.

 

5. SEVKİYAT PLANLAMA

Üretim Yerleriniz, Bölge ve Taşra Mağazalarınız, Ortak Dağıtım Depolarınız arasındaki sevk talepleriniz ile Bireysel, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal müşterilerinizin Sevk planlarınızın sağlıklı oluşumu, Sevkiyatların hatasız ve eksiksiz teslimatı işlemlerini organize eder.

 

6. SATIŞ SONRASI HİZMET (SSH)

İşletmelerin Kalite Yönetimi ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda, Müşteri şikayetlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması esnasında izlenecek yol ve Call Center oluşumunu organize eder.